algemeen

Weer naar Kenia

Dinsdag 25-10-2016, 08:00

Weer naar Kenia
Op de foto’s is Ferdi in overleg met Kalapata over het nieuwe project.