algemeen

  • ​Waterschap start met optimalisatie peilbeheer

    ​Waterschap start met optimalisatie peilbeheer

    19-05-2018 16:00

    SINT ANTHONIS - Waterschap Aa en Maas gaat samen met de streek het watersysteem in de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer goed tegen het licht houden om het zo optimaal mogelijk in te richten.